استخدام نیروی جذب میدانی

بازدیدها: 1860

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️فراخوان بزرگ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

استخدام نیروی جذب میدانی
تسویه سیستمی و ماهانه
ساعت کاری ۹ صبح الی ۱۷
فیلد ثابت بصورت چرخشی
امنیت شغلی
ساعت کاری ۹ صبح الی ۱۶
با بهترین شرایط
عیدی پاداش سنوات
فقط مراجعه حضوری
سهروردی خ خرمشهر خ عشقیار پ۳۷ واحد ۲