خانم های جوان مسلط به زبان انگلیسی

بازدیدها: 1848

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
فوری ⭕️⭕️ فوری ⭕️⭕️⭕️ فوری⭕️⭕️
با سلام و احترام،
قابل توجه
خانم های جوان مسلط به زبان انگلیسی
جهت استخدام در پروژه دائم رستورانی در تهران
ساعت کاری در دو شیفت
۱۰ الی ۱۸
۱۸ الی ۱۲
(۸۰ درصد هزینه اسنپ شیفت شب پرداخت میگردد. )
همراه با بیمه و غذا
حقوق ثابت به همراه مزایا

ارسال رزومه و مشخصات به آی دی زیر
@Z_abd1985
تلفن تماس
۰۹۱۲۲۳۴۲۱۴۱
۰۹۱۹۹۰۵۰۰۲۹