پروموتر خانم براي شهروند

بازدیدها: 1893

👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻فورى فورى👉🏻👉🏻👉🏻
پروژه دائم👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻📣📣📣
شركت نان مهسين
اقدام به استخدام نيرو دختر🔴
پروموتر🔴
ميكند
در شعب فروشگاه شهروند:
جلال آل احمد
مترو صادقيه
هفت حوض
جنت آباد
تهرانسر
چيذر
نبرد
جمهورى
تهران نو
آزادى
المپيك شيفت شب
دارآباد شيفت صبح
لواسان شيفت شب
حقوق شيفت صبح ساعتى ٧٠٠٠شيفت شب ساعتى٦٥٠٠آژانسى١٠٠٠٠
در دوشيفت ٨:٠٠ تا ١٥:٠٠و١٥:٠٠تا٢٢:٠٠
ارسال رزومه به idزير:
@Pouriya_0090