نیرو خانم جهت فروشندگی

بازدیدها: 1889

نیرو خانم جهت فروشندگی در یکی از بهترین قهوه فروشی های تهران…
به صورت ثابت از ساعت۹صبح تا۱۹:۳۰
حقوق به صورت ثابت میباشد..
واقع در خیابان جمهوری
۰۹۱۲۹۶۳۲۹۷۹
کیانی