تبلیغات مستقیم

استراتژی‌های موثر در تبلیغات BTL برای جذب مشتریان

استراتژی‌های موثر در تبلیغات BTL برای جذب مشتریان تبلیغات BTL (Below the Line) استراتژی‌ای است که در آن از روش‌های غیرمعمول و غیرقابل پیش‌بینی برای تبلیغ محصولات و خدمات استفاده می‌شود. این روش تمرکز خود را بر مستقیم‌سازی ارتباط با مشتریان و تأثیرگذاری مستقیم بر آن‌ها قرار می‌دهد. در ادامه، به برخی از استراتژی‌های موثر […]

Scroll to top