تبلیغات موثر

تبلیغات BTL و راهکارهای افزایش اثربخشی آن

تبلیغات BTL و راهکارهای افزایش اثربخشی آن تبلیغات BTL (Below The Line) به تبلیغاتی اطلاق می‌شود که از روش‌های غیرمعمول و غیرتلویزیونی برای معرفی و ترویج محصولات و خدمات استفاده می‌کند. این نوع تبلیغات معمولاً در محیط‌های مستقیم با مشتریان انجام می‌شود و به وسایلی مانند رویدادها، نمایشگاه‌ها، استعراضات محصول، نمونه‌های رایگان، توزیع بروشورها و […]

Scroll to top