راهکارهای تبلیغاتی

تبلیغات BTL و راهکارهای افزایش اثربخشی آن

تبلیغات BTL و راهکارهای افزایش اثربخشی آن تبلیغات BTL (Below The Line) به تبلیغاتی اطلاق می‌شود که از روش‌های غیرمعمول و غیرتلویزیونی برای معرفی و ترویج محصولات و خدمات استفاده می‌کند. این نوع تبلیغات معمولاً در محیط‌های مستقیم با مشتریان انجام می‌شود و به وسایلی مانند رویدادها، نمایشگاه‌ها، استعراضات محصول، نمونه‌های رایگان، توزیع بروشورها و […]

تبلیغات BTL: راهکارهای مؤثر در جذب مشتریان و ارتقای فروش

تبلیغات BTL: راهکارهای مؤثر در جذب مشتریان و ارتقای فروش بازاریابی به دو دسته تقسیم می‌شود: بازاریابی Above the Line (ATL) و بازاریابی Below the Line (BTL). در این مطلب، به بازاریابی BTL تمرکز خواهیم کرد و راهکارهایی برای جذب مشتریان و ارتقای فروش معرفی خواهیم کرد. سمپلینگ، یکی از روش‌های موثر تبلیغات BTL است. […]

Scroll to top