کوپن‌ها و تخفیف‌ها

تبلیغات BTL: راهکارهای مؤثر در جذب مشتریان و ارتقای فروش

تبلیغات BTL: راهکارهای مؤثر در جذب مشتریان و ارتقای فروش بازاریابی به دو دسته تقسیم می‌شود: بازاریابی Above the Line (ATL) و بازاریابی Below the Line (BTL). در این مطلب، به بازاریابی BTL تمرکز خواهیم کرد و راهکارهایی برای جذب مشتریان و ارتقای فروش معرفی خواهیم کرد. سمپلینگ، یکی از روش‌های موثر تبلیغات BTL است. […]

Scroll to top